Kiedy masz zamiar wziąć udział w kurach podestów ruchomych, musisz mieć na uwadze to, czy zawiera on odpowiednią równowagę pomiędzy miarą zajęć teoretycznych i praktycznych.

Zanim podejmiemy decyzję, dobrze jest zweryfikować rozkład kursu, ażeby upewnić się, że zagwarantuje na ono uzyskanie dobrych umiejętności.

Przekonajmy się dodatkowo, że słuchacze otrzymują świadectwo dostosowane do obwiązującego wzoru MEN, a też Zaświadczenie upełnomocniające do obsługiwania Urządzeń Transportu Bliskiego.

Porządny kurs na zwyżki musi być prowadzony stosownie z wymogami BHP i nadzoru technicznego. wymaganiami, które musimy wypełnić, żeby przystąpić do kursu jest zakończenie 18 roku życia, oraz wykształcenie podstawowe. Musimy też mieć zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierującego podnośnikiem.W trakcie szkolenia powinniśmy nabyć specjalistyczną wiedzę teoretyczną z dziedziny serwisu podnośnika, jego budowy, zasad bezpiecznej eksploatacji oraz metod działania w razie awarii lub wypadku. Jeżeli mamy możliwość wyszkolić swoich pracowników na terenie firmy. Trzeba znaleźć miejsca mające w ofercie opcję zrealizowania kursu u Klienta. Musimy jednakże mieć na uwadze wymóg najmniejszej liczebności kursantów - z reguły jest to 8 osób. W sytuacji zbyt małej ilości zatrudnionych, możemy poszukać zainteresowanych wśród prywatnych ludzi na stronach internetowych..