Zdrowie psychiczne jest niezwykle kluczowe niezależnie od wieku. Schorzenia psychiczne, jak depresja czy schizofrenia, w czasach nieustannej gonitwy i stresu, odnoszą się do osób częściej, niż zdołałoby się nam wydawać. Toteż bardzo istotnym elementem są perspektywy zawodowe dla lekarza specjalizującego się w tej dziedzinie – lekarza psychiatry. Jakie uzdolnienia powinna mieć jednostka i jaki kierunek studiów musimy zakończyć, aby móc praktykować ten zawód? Psychiatra zalicza się do grona lekarzy medycyny, który w swom dorobku posiada zakończony staż specjalizacyjny na psychiatrii. W zakresie jego funkcjonowania także specjalizacje skupiają się schorzenia psychiki posoby, które uniemożliwiają prawidłowe działanie w codziennym życiu. Rola lekarza psychiatry sprowadza się do ujawnienia, diagnozowania i uleczenie właściwej choroby, wykorzystując przy tym rozmaite formy terapii, jak również farmakologii. Jednostka specjalizująca się w tej dziedzinie może zacząć posadę zarówno w szpitalu, jak i w przychodni medycznej.

Może występować również jako ekspert sądowy w swojej specjalności. Lekarz psychiatra specjalizuje się między innymi prowadzeniem badań i diagnostyki, w tym także długofalowej, poprzez kwestionowane wywiadów z pacjentami które mają na celu poznanie problemów, z jakimi się zmagają i nadzór postępu w przeprowadzonym leczeniu.

W większości przypadków, praca z pacjentem opiewa na zakres kilku lat współpracy ze względu na charakter zaburzeń natury psychiatrycznej. .